Tuition Fee

Y  O  U   '   R  E      A      S  T    R

TUITION FEE ค่าเล่าเรียนมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับวิชา ประเภทการเรียน (แบบ private เรียนเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม) และระดับของครู

COURSE 1 คอร์ส มี 12 ชั่งโมง เรียนสัปดาห์ละ 1 ชม.

INTENSIVE COURSE ต้องการติวเข้มเพื่อไปออดิชั่นในการประกวดหรือทาผลงานเพลง หรือเล่นละคร หรือมีเวลาจำกัดต้องเดินทางไปต่างประเทศ