Teachers

Kru Ja-ae

Kru Ja-ae (สิตา โพธิพิพิธ)

สอนร้องเพลง
- ครูจ๊ะเอ๋ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนักจัดรายการวิทยุคลื่น You Love
- เป็นคอรัส "พี่ปั่น" ศิลปินนักร้องชื่อดัง
- และมีผลงานถ่ายโฆษณา Canon กับประเทศสิงคโปร์